foto1

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ)

foto1

วัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง

foto1

วัดร่อนนา (วัดพระแม่เศรษฐี) หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์

foto1

ชักพระวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) อ.ร่อนพิบูลย์ เรือพระที่ไม่มีล้อ ลากไปด้วยความศรัทธา ขอบคุณ nakhononline #นครออนไลน์

foto1

น้ำตกแม่เศรษฐี ม.7 ตำบลร่อนพิบูลย์

“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525)