foto1

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ)

foto1

วัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง

foto1

วัดร่อนนา (วัดพระแม่เศรษฐี) หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์

foto1

ชักพระวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) อ.ร่อนพิบูลย์ เรือพระที่ไม่มีล้อ ลากไปด้วยความศรัทธา ขอบคุณ nakhononline #นครออนไลน์

foto1

น้ำตกแม่เศรษฐี ม.7 ตำบลร่อนพิบูลย์

เอื้องเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) หรือเอื้องขี้หมา (ภาคเหนือ) เป็นกล้วยไม้สกุลช้าง ที่บ้าน (เชียงใหม่) ออกดอกประมาณเดือน เ.ม.ย. - พ.ค. ช่วงหน้าฝนระวังยอดเน่า