foto1

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ)

foto1

วัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง

foto1

วัดร่อนนา (วัดพระแม่เศรษฐี) หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์

foto1

ชักพระวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) อ.ร่อนพิบูลย์ เรือพระที่ไม่มีล้อ ลากไปด้วยความศรัทธา ขอบคุณ nakhononline #นครออนไลน์

foto1

น้ำตกแม่เศรษฐี ม.7 ตำบลร่อนพิบูลย์

ที่อยู่:
2 ม.6 (ร้าน อ.ชำนาญการจักร) ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา
อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่
50130
ไทย
โทรศัพท์:
-
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
-
ส่งอีเมล